Bài tập tự luận Ancol (có đáp số)


">

About these ads

Posted on 25/05/2010, in Dẫn xuất Halogen, Ancol, Phenol. Bookmark the permalink. 3 phản hồi.

  1. bạn bấm vào tài liệu cần xem ví dụ như bấm vào View this document on Scribd thì nó sẽ hiện bài trong đó rồi sẽ hiện khung download thì bạn bấm download về là xong

  2. sao tai tai lieu ve máy được vay bạn?
    cam ơn!

Gửi phản hồi

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: