Kim loại kiềm, kiềm thổ, nhôm (Có đáp án)


Nhấn vào đường Link sau để tải về tài liệu:

Kim loai manh

 

About these ads

Posted on 18/02/2011, in Kim loại kiềm, kiềm thổ, nhôm. Bookmark the permalink. Để lại phản hồi.

Gửi phản hồi

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: