ĐẠI CƯƠNG VỀ KIM LOẠI


PHẦN ĐẠI CƯƠNG VỀ KIM LOẠI

(Tính chất vật lí và cấu tạo nguyên tử)

  1. 1. Chỉ ra tính chất vật lí chung của kim loại :

A. Cứng.                                                                            B. Dẻo.

C. Tỉ khối lớn.                                                                    D. Nhiệt độ nóng chảy cao.

  1. 2. Những tính chất vật lí chung của kim loại, do :

A. ion dương kim loại gây ra.                                            B. electron tự do gây ra.

C. mạng tinh thể kim loại gây ra.                                       D. nguyên tử kim loại gây ra.

  1. 3. Tính chất vật lí nào của kim loại có giá trị rất khác nhau ?

A. Tính cứng.                          B. Tính dẻo.                       C. ánh kim.                       D. Cả A, B, C.

  1. 4. Kim loại có tính dẻo nhất là :

A. Ag                                      B. Cu                                  C. Fe                                 D. Au

  1. 5. Khi nhiệt độ tăng thì tính dẫn điện của kim loại :

A. tăng.                                                                              B. giảm.

C. không thay đổi.                                                             D. tăng hay giảm tuỳ từng kim loại.

  1. 6. Những kim loại khác nhau có tính dẫn điện không giống nhau là do :

A. bán kính ion kim loại khác nhau.  B. điện tích ion kim loại khác nhau.

C. khối lượng nguyên tử kim loại khác nhau.                          D. mật độ electron tự do khác nhau.

  1. 7. Kim loại dẫn điện tốt nhất là :

A. Au                                      B. Cu                                  C. Al                                 D. Ag

  1. 8. Kim loại dẫn nhiệt tốt nhất là :

A. Ag                                      B. Au                                  C. Al                                 D. Cu

  1. 9. Kim loại có tỉ khối nhỏ nhất là :

A. Na                                      B. Hg                                  C. Li                                 D. Be

10. Dãy nào chỉ gồm các kim loại nhẹ ?

A. Li, Na, K, Mg, Al.                                                        B. Li, Na, Zn, Al, Ca.

C. Li, K, Al, Ba, Cu.                                                          D. Cs, Li, Al, Mg, Hg.

11. Kim loại có tỉ khối lớn nhất là :

A. Cu                                             B. Pb                                  C. Au                                D. Os

12. Dãy nào chỉ gồm các kim loại nặng ?

A. Li, Na, K, Ag, Al.                                                         B. K, Ba, Fe, Cu, Au.

C. Ba, Mg, Fe, Pb, Au.                                                      D. Fe, Zn, Cu, Ag, Au.

13. Kim loại có độ cứng lớn nhất là :

A. Li                                       B. Fe                                   C. Cr                                 D. Mn

14. Những tính chất vật lí của kim loại như: tỉ khối, nhiệt độ nóng chảy, tính cứng phụ thuộc chủ yếu vào

A. bán kính và điện tích ion kim loại.                                C. mật độ electron tự do.

B. khối lượng nguyên tử kim loại.                                     D. cả A, B, C.

15. Đâu không phải là đặc điểm về cấu tạo nguyên tử kim loại ?

A. Bán kính nguyên tử tương đối nhỏ hơn so với nguyên tử phi kim.

B. Số electron hoá trị thường ít hơn so với nguyên tử phi kim.

C. Lực liên kết với hạt nhân của những electron hoá trị tương đối yếu.

D. Cả A, B, C đều là đặc điểm của cấu tạo nguyên tử kim loại.

16. Trong bảng hệ thống tuần hoàn, phân nhóm chính của phân nhóm nào sau đây chỉ gồm toàn kim loại:

A. Nhóm I ( trừ hidro )                                                       B. Nhóm I ( trừ hidro ) Và II

C. Nhóm I ( trừ hidro ), II và III                                          D. Nhóm I ( trừ hidro ), II, III và IV.

17. Các nguyên tử kim loại liên kết với nhau chủ yếu bằng liên kết:

A. Ion                                                                                 B.  Cộng hoá trị.

C. Kim loại.                                                                        D. Kim loại và cộng hoá trị.

18. ý nào không đúng không đúng khi nói về nguyên tử kim loại:

A. Bán kính nguyên tử tương đối lớn hơn so với phi kim trong cùng một chu kỳ.

B. Số electron hoá trị thường ít hơn so với phi kim.

C. Năng lượng ion hoá của kim loại lớn.

D. Lực liên kết giữa hạt nhân với các electron hoá trị tương đối yếu.

19. Kim loại có các tính chất vật lý chung là:

A. Tính dẻo, tính dẫn điện, tính khó nóng chảy, ánh kim.

B. Tính dẻo, tính dẫn điện, tính dẫn nhiệt, ánh kim.

C. Tính dẫn điện, tính dẫn nhiệt, ánh kim, tính đàn hồi.

D. Tính dẻo, tính dẫn điện, tính dẫn nhiệt, tính cứng.

20. Liên kết hoá học giữa các nguyên tử trong phân tử các chất rắn NaCl, I2 và Fe thuộc loại liên kết:

A. NaCl: ion.                                                                      B. I2: cộng hoá trị.

C. Fe: kim loại.                                                                   D. A, B, C đều đúng.

21. Cho các chất rắn NaCl, I2 và Fe. Khẳng định về mạng tinh thể nào sau đây là sai:

A. Fe có kiểu  mạng nguyên tử.                                          B. NaCl có kiểu mạng ion.

C. I2 có kiểu mạnh phân tử.                                                D. Fe có kiểu mạng kim loại.

22. Các tính chất vật lý chung của kim loại gây ra do:

A. Có nhiều kiểu mạng tjinh thể kim loại.                          B. Trong kim loại có các electron hoá trị.

C. Trong kim loại có các electron tự do.                             D. Các kim loại đều là chất rắn.

23. Nói chung, kim loại dẫn điện tốt thì cũng dẫn nhiệt tốt. Vậy tính dẫn điện, dẫn nhiệt của các kim loại sau tăng theo theo th t:

A. Cu < Al < Ag                                                                  B. Al < Ag < Cu

C. Al < Cu < Ag                                                                  D.  A, B, C đều sai.

 

Advertisements

Posted on 10/10/2010, in Đại cương kim loại. Bookmark the permalink. Bạn nghĩ gì về bài viết này?.

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: