KIỂM TRA 1 TIẾT MÔN: HÓA HỌC 11 – CHƯƠNG NITO


KIỂM TRA 1 TIẾT MÔN: HÓA HỌC 11                                   Đề 1

 

Họ và tên học sinh:…………………………………………………………… Lớp: ………………………..

PHẦN I: TRẮC NGHIỆM (5 đ) ( Khoanh tròn vào câu đúng nhất)

Câu 1: Để nhận biết dung dịch amoniac, người ta đưa đầu đũa thủy tinh có tẩm hóa chất vào miệng lọ đựng dung dịch amoniac. Hóa chất được dùng là

A. dung dịch HCl.         B. dung dịch KOH.      C. dung dịch NaCl.       D. dung dịch KNO3.

Câu 2: Nạp đầy khí amoniac vào bình thủy tinh, đậy bằng nút cao su có ống thủy tinh vuốt nhọn. Nhúng đầu ống thủy tinh vào một chậu nước có pha dung dịch phenolphtalein. Hiện tượng gì sẽ xảy ra?

A. Khí trong bình thủy tinh chuyển thành màu hồng

B. Nước trong chậu từ không màu chuyển thành màu hồng

C. Nước trong chậu phun vào bình thủy tinh thành những tia màu hồng

D. Nước từ chậu tràn vào bình thủy tinh

Câu 3: Nhận xét nào sau đây là sai?

A. Trong axit nitric, nitơ hóa trị 4

B. Trong axit nitric, nitơ hóa trị 5

C. Nitơ có số oxi hóa +5 trong axit nitric

D. Có 1 liên kết cho nhận trong công thức cấu tạo của axit nitric

Câu 4: Nhận biết NH4Cl, (NH4)2SO4, NaNO3

A. BaCl2 B. AgCl                         C. NaOH                       D. Ba(OH)2

Câu 5: Nhiệt phân AgNO3 thu được các chất thuộc phương án nào:

A. Ag2O, O2 B. Ag2O, NO2 , O2 C. Ag2O, NO2 D. Ag,  NO2 ,O2

Câu 6: Trong dãy nào sau đây tất cả các muối đều ít tan trong nước?

A. AgI, CuS, BaHPO4, Ca3(PO4)2 B. AgCl, PbS, Ba(H2PO4)2, Ca(NO3)2

C. AgF, CuSO4, BaCO3, Ca(H2PO4)2 D. AgNO3, Na3PO4, CaHPO4, CaSO4

Câu 7: Cho 38,4 g Cu tan trong 2,4 lít dd HNO3 0,5M thu được V lít NO(đktc, sản phẩm duy nhất). Giá trị của V là:

A. 4,48                           B. 6,72                           C. 8,96                           D. 5,6

Câu 8: Phản ứng tổng hợp amoniac là phản ứng thuận nghịch:

 

Cân bằng của phản ứng này sẽ chuyển dịch sang trái, khi đồng thời:

A. Tăng nhiệt độ và giảm áp suất.                        B. Giảm nhiệt độ và tăng áp suất.

C. Tăng nhiệt độ và tăng áp suất.                         D. Giảm nhiệt độ và giảm áp suất.

Câu 9: Dung dịch axit photphoric có chứa các ion (không kể H+ và OH)

A. H+, H2PO4, PO43- B. H+, H2PO4, HPO42-, PO43-

C. H+, HPO42-, PO43- D. H+, PO43-

Câu 10: Phương trình phản ứng giữa Ag và HNO3 loãng. Tổng các hệ số trong phương trình hóa học là:

A. 12                              B. 14                              C. 13                              D. 15

Câu 11: Đốt cháy hoàn toàn 6,2 gam photpho trong oxi dư. Cho sản phẩm tạo thành tác dụng vừa đủ với dung dịch NaOH 32% tạo thành muối Na2HPO4. Tìm khối lượng dung dịch NaOH đã dùng?

A. 24 gam                      B. 75 gam                      C. 50 gam                      D. 16 gam

Câu 12: Trong dung dịch, amoniac là một bazơ yếu do

A. phân tử amoniac là phân tử có cực.

B. khi tan trong nước, chỉ một phần nhỏ các phân tử amoniac kết hợp với ion H+ của nước, tạo ra các ion NH4+và OH.

C. amoniac tan nhiều trong nước.

D. khi tan trong nước, amoniac kết hợp với nước tạo ra các ion NH4+ và OH .

Câu 13: Phương pháp phản ứng nào sau dùng để điều chế nitơ trong công nghiệp.

A. Tất cả đều sai.

B. NH4NO3 N2 + 2H2O

C. Chưng phân đoạn không khí lỏng để tách N2 khỏi hỗn hợp không khí lỏng

D. NH3 N2 + H2

Câu 14: Phải dùng bao nhiêu lít khí nitơ và bao nhiêu lít khí hidro để điều chế 8,5 g NH3? Biết rằng hiệu suất chuyển hóa thành amoniac là 25%. Các thể tích được đo ở đktc.

A. 22,4 lít N2 và 67,2 lít H2 B. 44,8 lít N2 và 134,4 lít H2

C. 22,4 lít N2 và 134,4 lít H2 D. 44,8 lít N2 và 67,2 lít H2

Câu 15: Kim loại M phản ứng dd HCl, dd Cu(NO­3)2,dd HNO3 đặc nguội. Kim loại M là:

A. Al                              B. Ag                              C. Fe                              D. Zn

Câu 16: Cặp công thức của liti nitrua và nhôm nitrua là

A. Li3N, AlN                 B. Li2N3, Al2N3 C. Li3N2, Al3N2 D. LiN3, Al3N.

Câu 17: Trong những nhận xét dưới đây, nhận xét nào là không đúng?

A. Số hiệu nguyên tử của nito bằng 7.

B. Cấu hình e của N là: 1s22s22p3

C. Ba electron ở phân lớp 2p của N có thể tạo được 3 liên kết cộng hóa trị với các nguyên tử khác.

D. Nguyên tử N có hai lớp electron và lớp ngoài cùng có 3 electron.

Câu 18: Trong hợp chất nào sau đây nitơ có số oxi hóa cao nhất?

A. NH4Cl                       B. N2O5 C. NO2 D. Mg3N2

Câu 19: Dãy nào dưới đây gồm các chất mà nguyên tố nitơ có khả năng vừa thể hiện tính khử vừa thể hiện tính oxi hóa khi tham gia phản ứng?

A. NH3, N2O5, N2, NO2 B. NH3, NO, HNO3, N2O5

C. NO2, N2, NO, N2O3 D. N2, NO, N2O, N2O5

Câu 20: Trong những nhận xét dưới đây về muối nitrat của kim loại, nhận xét nào là không đúng?

A. Các muối nitrat đều là chất điện li mạnh, khi tan trong nước phân li ra cation kim loại và anion nitrat.

B. Tất cả các muối nitrat đều dễ tan trong nước.

C. Các muối nitrat đều dễ bị phân hủy bởi nhiệt.

D. Các muối nitrat chỉ được sử dụng làm phân bón hóa học trong nông nghiệp.

PHẦN II: TỰ LUẬN (5 đ)

Câu 1. Hòa tan 2,36g hỗn hợp Cu và Ag trong HNO3 đặc thu được 1,12 lít NO2 (đktc) và hỗn hợp 2 muối.

  1. Tính % khối lượng mỗi kim loại trong hỗn hợp đầu.
  2. Tính khối lượng muối thu được sau phản ứng.

Câu 2. Hoàn thành phương trình hóa học

(1)   Mg(NO3)2 ?   + ?   +  O2

(2)   P        +      HNO ?   +   ?  +  H2O

(3)  CO2 +       NH3 ?            +        H2O

(4)   NH4NO2 ?   +   H2O

(5)   FeO    +      HNO3 Fe(NO3)3 +  NO   + ?

(6)   Al       +      HNO3 N2O     + ?    +  ? —————————-

 

Biết Cu=64, N=14, Ag=108, P=31, Na=23, O=16, Zn=65, Al=27, H=1.

 

 

 

 

Posted on 18/11/2010, in HÓA HỌC 11. Bookmark the permalink. 2 phản hồi.

  1. có đáp án không bạn ko có thì khó bk đúng sai bao nhiêu quá

  2. bo ich cho hoc sinh lam

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: