ĐỀ THI HỌC KÌ HÓA 11 NĂM HỌC 09-10


  1. A. PHẦN DÀNH CHO HỌC SINH LỚP A

Câu 1 (2 điểm)

Hoàn thành các phương trình phản ứng theo sơ đồ sau (Ghi rõ điều kiện phản ứng nếu có)

(6)

CuO CO2 NaHCO3 Na2CO3 Fe(OH)3.

 

NaOH  Na2SiO3 H2SiO3.

Câu 2 ( 2 điểm)

Lập bảng hiện tượng và viết phương trình nhận biết các dung dịch loãng mất nhãn sau đựng trong các ống nghiệm riêng biệt.

Na2CO3, NH4NO3, KHCO3, H3PO4.

Câu 3 (3 điểm)

  1. Đốt cháy hoàn toàn 5,2g hợp chất hữu cơ A rồi cho toàn bộ sản phẩm lần lượt qua bình H2SO4 đặc thì khối lượng bình tăng 1,8g và qua bình đựng nước vôi trong dư thì có 15g kết tủa, đồng thời không có khí thoát ra. Xác định công thức phân tử của A biết
  2. Cho 2,24 lít khí CO2 (đktc) hấp thụ hết trong 500 ml dung dịch kali hiđroxit 0,35M. Tính nồng độ mol  của những chất có trong dung dịch tạo thành (Coi thể tích của dung dịch không đổi)?
  3. B. PHẦN DÀNH CHO HỌC SINH LỚP D

Câu 1 (2 điểm)

Hoàn thành các phương trình phản ứng theo sơ đồ sau (Ghi rõ điều kiện phản ứng nếu có)

C CO CO2 NaHCO3 Na2CO3 NaOH Na2SiO3.

Câu 2 ( 2 điểm)

Lập bảng hiện tượng và viết phương trình nhận biết các dung dịch loãng mất nhãn sau đựng trong các ống nghiệm riêng biệt.

K2CO3, NH4NO3, NaNO3, H3PO4.

Câu 3 (3 điểm)

  1. Đốt cháy hoàn toàn 0,9g một chất hữu cơ có thành phần gồm các nguyên tố C, H, O người ta thu được 1,32g CO2 và 0,54g H2O. Khối lượng phân tử chất đó là 180đvC. Hãy xác định công thức phân tử của chất hữu cơ nói trên ?
  2. Hấp thụ hoàn toàn 2,24 lít CO2 vào 200 ml dung dịch Ca(OH)2 1M. Tính khối lượng của kết tủa thu được sau phản ứng.

(Cho Ca = 40; C = 12; O =16; K = 39 )

( Học sinh không được sử dụng Bảng hệ thống tuần hoàn)

ĐỀ THI TRẮC NGHIỆM HỌC KÌ 1

MÔN:  Hóa học 11

Thời gian làm bài: 15 phút;

(12 câu trắc nghiệm)

Họ, tên thí sinh:………………………………………………………………..

Số báo danh:…………………………………………………………………….

 

Câu 1: Thành phần hoá học của loại thuỷ tinh thường được biểu diễn gần đúng bằng công thức :

A. SiO2.CaO.6Na2O      B. CaO.2Na2O.6SiO2 C. CaO.6SiO2.2Na2O    D. Na2O.CaO.6SiO2

Câu 2: Cho một số nguyên tố sau  6C, 8O , 14Si, 16S. Biết rằng tổng số electron trong anion XY32- là 32. Vậy anion XY32- là:

A. Một anion khác.        B. CO32- C. SiO32- D. SO32-

Câu 3: Photpho hoạt động hoá học mạnh hơn nitơ ở điều kiện thường là vì:

A. Photpho có độ âm điện nhỏ hơn nitơ.

B. Liên kết P-P trong photpho kém bền hơn liên kết NN trong nitơ.

C. Photpho có tính phi kim yếu hơn nitơ.

D. Photpho là chất rắn, còn nitơ là chất khí.

Câu 4: Sản phẩm khi nhiệt phân đến hoàn toàn hỗn hợp gồm Ba(NO3)2 và Cu(NO3)2 là gì?

A. Một muối, một kim loại và 2 chất khí             B. Một ôxit, một kim loại và một chất khí

C. Hai ôxit và hai chất khí                                   D. Một muối, một ôxit và 2 chất khí

Câu 5: Trong phòng thí nghiệm, CO được điều chế bằng phản ứng :

A. 2CH4 +  3O2 2CO  +  4H2O              B. 2C  +  O2 2CO

C. C  +  H2O   CO + H2 D. HCOOH      CO + H2O

Câu 6: Cặp chất nào sau đây tác dụng với nhau tạo ra sản phẩm đều là chất khí ?

A. C và H2O                  B. C và CuO                  C. CO và Fe2O3 D. CO2 và NaOH

Câu 7: Chỉ ra nội dung đúng:

A. Supephotphat đơn sản xuất qua hai giai đoạn.

B. Supephotphat đơn và supephotphat kép đều sản xuất qua hai giai đoạn.

C. Supephotphat đơn chứa Ca(H2PO4)2 và CaSO4; supephotphat kép chứa Ca(H2PO4)2.

D. Thành phần chính của supephotphat đơn và supephotphat kép là muối canxi hiđrophotphat.

Câu 8: Cacbon phản ứng với tất cả các chất trong dãy nào sau đây ?

A. Na2O, NaOH, HCl.                                         B. Ba(OH)2, Na2CO3, CaCO3.

C. Al, HNO3 đặc, KClO3 D. NH4Cl, KOH, AgNO3.

Câu 9: Cho các chất khí và hơi sau: CO2, NO2, NO, H2O, CO, NH3, HCl, H2S. Nhóm khí và hơi nào đều có thể bị hấp thụ bởi dung dịch NaOH đặc?

A. CO2, SO2, NO2, H2O, HCl, H2S                     B. CO2, SO2, CO, H2S, H2O, NO

C. CO2, SO2, HCl, NH3, NO                               D. CO2, SO2, NH3, H2S , NO2 , CO.

Câu 10: Để loại bỏ SO2 trong CO2, có thể dùng hoá chất nào sau đây ?

A. Dung dịch Ca(OH)2.                                       B. Dung dịch Br2.

C. CuO.                                                                D. Dung dịch NaOH.

Câu 11: Ngành sản xuất nào dưới đây không thuộc về công nghiệp silicat ?

A. Sản xuất thuỷ tinh hữu cơ.                              B. Sản xuất thuỷ tinh.

C. Sản xuất xi măng.                                            D. Sản xuất đồ gốm (gạch, ngói, sành, sứ).

Câu 12: Cho từ từ dung dịch Na2CO3 đến dư vào dung dịch HCl, dung dịch thu được có pH là:

A. 7.                                                                      B. Không xác định được.

C. > 7.                                                                  D. < 7.

 

———– HẾT ———-

 

Advertisements

Posted on 30/11/2010, in HÓA HỌC 11. Bookmark the permalink. %(count) bình luận.

  1. TRAN THANH TRUNG

    PROOOOOOOOOO WAAAAAAAAAAAA””””’

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: