Category Archives: HÓA HỮU CƠ

TÓM TẮT LÍ THUYẾT_CACBOHIDRAT


 

Tài liệu hệ thống hóa kiến thức một cách vắn tắt nhất.

 

Download tài liệu

CACBOHIDRAT

Advertisements

TÓM TẮT LÍ THUYẾT_ESTE, LIPIT


 

Tài liệu hệ thống hóa kiến thức một cách vắn tắt nhất.

 

Download tài liệu

ESTE,LIPIT, CHAT GIAT RUA TONG HOP

TÓM TẮT LÍ THUYẾT_ANDEHIT, AXIT CACBOXYLIC


 

Tài liệu hệ thống hóa kiến thức một cách vắn tắt nhất.

 

Download tài liệu

ANDEHIT, XETON

TÓM TẮT LÍ THUYẾT_DẪN XUẤT, ANCOL, PHENOL


 

Tài liệu hệ thống hóa kiến thức một cách vắn tắt nhất.

 

Download tài liệu

DAN XUAT HALOGEN,ANCOL,PHENOL

TÓM TẮT LÍ THUYẾT_HIDROCACBON


 

Tài liệu hệ thống hóa kiến thức một cách vắn tắt nhất.

 

Download tài liệu

HIDROCACBON

TÓM TẮT LÍ THUYẾT_ĐẠI CƯƠNG HỮU CƠ


Tài liệu hệ thống hóa kiến thức một cách vắn tắt nhất.

Download tài liệu

DAI CUONG HOA HUU CO

PHẢN ỨNG QUAN TRỌNG TRONG HÓA HỌC HỮU CƠ


Nhấn vào đường dẫn sau để tài về tải liệu
phan ung huu co quan trong

Lí thuyết Ancol


Kiến thức đại cương Hữu cơ


Lí thuyết dẫn xuất Halogen


Hệ thống kiến thức Hidrocacbon


Download tài liệu

Bai_tap_hydrocacbon

Tổng hợp kiến thức Amin,aminoaxit, protein


Bài tập TN nhận biết chất hữu cơ


Tên thường gọi của Andehit


Tên thường gọi một số axit


Amin _ Kiến thức lí thuyết + BTVD


Amin – Kien thuc co ban-BTVD

Lí thuyết Ancol,phenol


Các em kích đúp vào đường Link ở dưới để tải về tài liệu

Ancol,phenol

Tên thông thường của một số Este


Cacbohidrat-Kiến thức lí thuyết + Bài tập


Các em Click vào đường Link dưới để tải về tài liệu

Cacbohidrat

Kiến thức lí thuyết + Bài tập Ancol ( Đầy đủ)


Các em Click vào đường Link ở dưới để tải về tài liệu

Bai tap Ancol

%d bloggers like this: