Category Archives: HỌC SINH GIỎI THÀNH PHỐ

ĐỀ CHỌN ĐỘI TUYỂN HSG 2011


Nhấn vào đường dẫn sau để tải về tài liệu

DE CHON DOI TUYEN 2011

ĐỀ KIỂM TRA HSG_03


Nhấn vào đường dẫn sau để tải về tài liệu

DE LUYEN THI HSG TP

Đề kiểm tra HSG_02


Nhấn vào đường dẫn sau để tải về tài liệu

DE KIEM TRA HSG TP_2

Đề kiểm tra HSG vô cơ_01


Tài liệu gồm các bài tập Hóa đại cương + Vô cơ theo cấu trúc đề thi thành phố.

Nhấn vào đường dẫn sau để tải về tài liệu

De kiem tra TP voco 1

Đề thi HSG Đà Nẵng năm học 2000 -2001


Đề thi HSG Đà Nẵng năm 95-96


Đề thi học sinh giỏi lớp 10 TP Hải Phòng(2000-2001)


Đề thi học sinh giỏi lớp 10 TP Hải Phòng(1999-2000)


Đề thi học sinh giỏi lớp 10 TP Hải Phòng(1998-1999)


Đề thi HSG cấp tỉnh Long An – vòng 1


Câu I : (2 điểm)
1/ Lập các phương trình phản ứng oxi hoá khử:
a) Khử  bằng trong môi trường acid .
b)
2/ So sánh và giải thích tính chất của các chất trong các dãy sau:
a) Nhiệt độ sôi của o-nitrophenol và p-nitrophenol.
b) Độ tan trong nước của , , .

Câu II : (2 điểm)
1/ Khi clo hoá metan (dưới tác dụng của ánh sáng) ngoài sản phẩm hữu cơ thu được là các dẫn xuấ clo của metan còn có thể thu được etan. Gỉai thích bằng cơ chế phản ứng.
2/ Một dẫn xuất clo (A) của etan có chứa 71,72% clo về khối lượng. Viết công thức cấu tạo có thể có của A và phản ứng thuỷ phân A trong dung dịch NaOH đun nóng.
3/ Hiện tượng gì xảy ra khi dẫn khí sunfurơ lần lượt vào các bình đựng các dung dịch riêng biệt sau: dd , dd thuốc tím, dd Brom, dd . Viết các phương trình phản ứng.

Câu III : (2 điểm)
1/ Viết phương trình phản ứng điều chế PVA từ nguyên liệu ban đầu là khí thiên nhiên (thành phần chính là metan). Các chất vô cơ, chất xúc tác, thiết bị và điều kiện cần thiết có đủ.
2/ Clorua vôi là chất bột màu trắng, dùng làm chất tẩy trắng và tẩy uế. Viết các phương trình phản ứng điều chế clorua vôi từ muối ăn, , đá vôi. Các thiết bị và điều kiện cần thiết có đủ.
3/ Tính thể tích dung dịch gồm NaOH 1M và  0,75M cần dùng để trung hoà hoàn toàn 150ml dung dịch gồm HCl 0,8M và  0,6M. Tính khối lượng kết tủa thu được.

Câu IV: (2 điểm)
Hoà tan hoàn toàn 11,7 gam hỗn hợp gồm  và  bằng dung dịch dư thu được dung dịch A và 11,76 lít (đktc) hỗn hợp B có màu nâu đỏ gồm 2 khí.
a) Tính khối lượng mỗi chất trong hỗn hợp ban đầu.
b) Cho dd dư vào dung dịch A. lọc và nung kết tủa đến khối lượng không đổi thu được m gam chất rắn. viết các phương trình phản ứng và tính m.

Câu V : (2 điểm)
Một hỗn hợp X gồm hai andehit (không chứa nhóm chức khác) thuộc cùng dãy đồng đảng. tiến hành các thí nghiệm sau:
Nếu cho 0,1 mol hỗn hợp X tác dụng với dung dịch  (dư) trong môi trường thì thu được 27 gam kết tủa Ag.
Nếu hidro hoá hoàn toàn a gam hỗn hợp X, thu đựơc hỗn hợp chất hữu cơ Y. Đốt cháy hoàn toàn Y rồi dẫn sản phẩm lần lượt qua bình 1 đựng dung dịch đặc và bình 2 đựng dung dịch nước vôi trong dư. Sau thí nghiệm khối lượng bình 1 tăng 2,52 gam, bình 2 lọc được 10 gam kết tủa.
Xác định công thức cấu tạo của hai andehit (giả thiết phản ứng xảy ra hoàn toàn)

Đề thi HSG lớp 11


Nhấn vào đường dẫn sau để tải về tài liệu

De thi hoc sinh gioi Hoa lop 11

HSG Hóa 12 Hà Nội 06-07


HSG Hóa 10 – Vĩnh Phúc


HSG Trần Nguyên Hãn – HP


HSG trường Bỉm Sơn – Thanh Hóa


%d bloggers like this: